GDPR – ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s názvem Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, neboli zkráceně GDPR).

V souladu s platnými právními předpisy o tom, jak bude realitní kancelář – Iveta Kořínková – IK reality, Za Olomouckou 4422, Prostějov, 796 01, shromažďovat , zpracovávat , používat a chránit Vaše osobní údaje, které  sdělíte a o dalších skutečnostech, které se dané oblasti týkají.

Ochraně osobních údajů věnuji velkou pozornost. V souladu s platnými právními předpisy chráním Vaše osobní údaje v maximální možné míře.
Pokud jste mými klienty, zpracovávám Vaše osobní údaje, které jsou nutné k tomu, aby kopě/prodej proběhl v pořádku. Tyto osobní údaje získávám přímo od Vás.

Vaše osobní údaje předávám ke zpracování třetím stranám pouze v nezbytných případech( banka, advokátní kancelář, Vaši finanční poradci).

K tomu účelu spolupracuji jen se spolehlivými partnery. Ti jsou na základě smluvního vztahu vázání mlčenlivostí a nesmí mnou poskytnuté osobní údaje využívat k jiným čelům, než ke kterým jsem jim je zpřístupnila. Za určitých, přesně definovaných podmínek, jsem pak povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, nebo jiným orgánům činným v trestním řízení nebo kontrolním orgánům státní správy v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Ráda Vás informuji, že v souvislosti s ochranou osobních údajů máte tyto práva:

• Právo na informaci
• Právo na přístup k osobním údajům
• Právo na opravu
• Právo na výmaz a být zapomenut
• Právo na omezení zpracování
• Právo vznést námitku
• Právo na přenesení údajů

V případě, že budete mít dotaz nebo připomínku týkající se Vašich osobních údajů zpracovávané mojí realitní kanceláří, obraťte se na mě buď elektronicky na email: realitykorinkova@seznam.cz,
telefonicky: 775 919 940, 777 919 904 nebo na adrese,
provozovna: Za Olomouckou 4422, 796 01 Prostějov.